Kamu Hizmet Standartları

SUMBAS BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SUMBAS BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1  Resmi yazı veya Belge Başvuru dilekçesi 10 Gün
2  Dilekçe Sonucu 1-Şikâyet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi Verilmesi Süresi 2 Hafta
3 Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması (4982 Sayılı Kanun) 1-Başvuru Formu 2 Hafta
4 Kurumdan Emekli olduğuna dair yazı 1-Dilekçe 1 gün
5 Encümene Havale 1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi 1 gün
6 Encümen Kararlarının Gönderilmesi 1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere Dağıtılması 1 gün
7 Meclis Gündeminin İlanı 1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak, Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği, Toplantı Gününün Halkımıza İlanı 1 gün
8 Meclis Kararlarının Gönderilmesi 1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı, Toplantı Tutanağının Yazımı, Onay Gerektiren Kararların Valiliğe Gönderimi 3-7 Gün
9 Gelen ve Giden Resmi Evrak Kaydı 1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki

2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların     Kaydedilmesi

30 Dakikadan az
10  Dilekçe Kaydı 1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe 30 Dakikadan az
11  Nikah İşlemleri 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus kayıt örneği 3-Evlenme Beyannamesi 4-Fotoğraf 5-Sağlık Raporu 6-İzin Belgesi 3 Gün (Müracaat ve nikah günü dahil)
12 Telefon üzerinden gelen şikâyet ve isteklerin kaydedilip sevki işlemi 1- Başvuru sahibinin telefon ve adres bilgileri 30 dakikadan az

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                           İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Ayşe ESER                                                                           İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Yazı İşleri Müdürü                                                                 Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : yaziisleri@sumbas.bel.tr                                                         E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 Yol Açımı Dilekçe, adres ve kroki ile müracaat edilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir.

 

30 gün
2 Kaldırım Yapımı Dilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir.

 

30 gün
3 Tüm Yazışmalar Mevzuatta belirtilen yönetmenliğe göre kurumumuz iç yazışma ve dış yazışmalarda kendi birim kodunu belirtmektedir. 1 gün
4 Yapı ruhsatı belgesi 1/1000 ölçekli kroki, tapu senedi, oda belgeleri, imar çapı, belediye harçları, mimari, statik Elektrik ve tesisat projeleri ve bunlara ait oda sicil belgeleri, taahhütnameler, dilekçe  

15 gün

5 Yapı Kullanma İzin Belgesi SGK İlişiksizlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi, Yapı Alım Krokisi, Harç ve Ücretler, Dilekçe  15 gün
6 İmar çapı Dilekçe, 1/1000 ölçekli kroki, tapu senedi, ön jeoloji rapor  1 hafta
7 Şuyulandırma ,tevhit,ifraz ve ihdas Dilekçe, 1/1000 ölçekli kroki, beyanname Tevhid –ifraz ,ihdas 2 hafta arası şuyulandırma işlemi ise 30 gün

 

8 Proje kontrol İmar çapı, mimari ve tesisat projeleri, oda belgeleri  1 hafta içinde
9 Plan tadilatı Şehir plancı görüşü 1/1000 ölçekli kroki tapu senedi, dilekçe  30 gün
10 Kat ittifakı ve Kat mülkiyeti Tapu senedi, imar çapı, dilekçe harç makbuzları 2 gün içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Fen İşleri Müdürlüğü                                                            İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Mehmet AKTUĞ                                                                   İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Fen İşleri Müdür V.                                                               Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : fenisleri@sumbas.bel.tr                                                          E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1  

 

 

 

Her nevi ödeme emri ve evrak kayıt

—ihale Onay Belgesi

— Doğrudan Temin

— Üst Yazı

— Fatura

— Yolluk Belgesi

— Avans Yazısı

— Ödenek Aktarma

— Hakediş Raporu

— Teslim Tutanağı

— Ödeme Emri Belgesi

— Gelen Evrakların Kayıt ve ilgi Tutularak Cevap verilmesi

 

 

 

 

 

1 Gün

2  

İhaleler

— Teknik Şartname

— İdari Şartname

— Sözleşme

— İhale Dosyası

 

 

1 Gün

3 Satın Alma Birimi — Piyasa Fiyat Araştırması

— Doğrudan Temin

 

1 Gün

4 Ayniyat — Giriş – Çıkış Taşınır İşlem Fişi 2 Saat
5 İlan ve reklam vergisi 1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-Beyanname doldurulacak

10 dakika
6 Eğlence vergisi 1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-Beyanname doldurulacak

10 dakika
7 Emlak vergisi 1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-İskan raporu

3-tapu fotokopisi

4-beyanname

10 dakika
8 ÇTV vergisi 1-nüfus cüzdan fotokopisi

2-iskan raporu

3-tapu fotokopisi

4-beyanname

10 dakika
9 İmar harçları 1-İmar müdürlüğünden tahakkuk 5 dakika
10 Su tahsilatı 1-Aabone no 5 dakika
11 Harçlar 1-İlgili birimden tahakkuk 5 dakika
12

 

Ödeme 1-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı

 

5 dakika
13

 

Ödeme 1-Banka iban numarası 5 dakika
14

 

Ödeme 1-Vekile ödenecekse vekaletname 5 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Mehmet AKTUĞ                                                                   İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Muhasebe Yetkilisi                                                                Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : malihizmetler@sumbas.bel.tr                                                  E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

SU HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 ABONE İŞLERİ 1-TAPU FOTOKOPİSİ

2-KİMLİK FOTOKOPİSİ

3-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

4-SAYAÇ FATURASI

 

1 GÜN
2 TAHAKKUK İŞLERİ 1-SU ABONE NUMARASI

2-ENDEKS OKUMA FİŞİ

10 DAKİKA
3 TAHAKKUK İŞLERİ 1-ÖZÜRLÜ İŞLEMLERİ ÇİN (ÖZÜRLÜ RAPORU)

2-KİMLİK FOTOKOPİSİ

10 DAKİKA
4 AKILLI SAYAÇ KONTÖR YÜKLEME 1-AKILLI KART 10 DAKİKA
5 TAHSİLAT İŞLEMLERİ 1-BORÇ ÖDEME FATURASI 5 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Su Hizmetleri Müdürlüğü                                                      İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : S. Ahmet DURMUŞCAN                                                       İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Tahsildar                                                                               Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : malihizmetler@sumbas.bel.tr                                                  E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 VİDANJÖR HİZMETİ 1-VİDANJÖR TAHSİLAT MAKBUZU 2 GÜN
2 HAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI 1-DİLEKÇE ARANMAKSIZIN HAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI PROGRAM DAHİLİNDE 7 GÜNDE BİR YAPILMAKTADIR
3 ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1-DİLEKÇE İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE 15 TAKVİM GÜNÜ

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                  İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 CENAZE DEFİNİ 1-DOKTOR ONAYLI ÖLÜM RAPORU

2-FAKİR VE KİMSESİZ CENAZELERDE FAKİRLİK İL MUHABİRİ

3-ADLİ VAKALARDA SAVCILIK TUTANAĞI

4-KİMSESİZ VATANDAŞLARDA TUTANAK TUTULUR

 

 

3 SAAT

2 CENAZE NAKİLİ 1-DİLEKÇE

2-DOKTOR ONAYLI ÖLÜM RAPORU

2-6 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                 İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 Yangın Telefon İhbarı 45 Dakika
2 Trafik Kazası Telefon İhbarı 45 Dakika
3 Afis Asma Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılan makbuz 2 Saat
4 Su Baskını Telefon İhbarı 2 Saat
5 Göçük Telefon İhbarı 2 Saat
6 Mahsur Kalma Telefon İhbarı 1 Saat
7 İçme Suyu İhtiyacı Telefon İhbarı 30 Dakika
8 İşyeri Açma Ruhsatı (Yangın Güvenliği Kontrolü) 1-İmar Raporu

2-Zabıta Raporu

3-Yangın Tüpü Faturası

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Fikret DAVUTLUOĞLU                                                       İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Memuru                                                                                Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 Şikâyet Dilekçe 15 gün
2 Yer talebi Dilekçe 15 gün
3 Tutanak Emniyet müdürlüğü tutanağı, üst yazı 30 gün
4 İlan İlan metni, üst yazı 30 gün
5 Yolluk Fakirlik belgesi, ikametgâh, kimlik fotokopisi Aynı gün
6 Ruhsat Başvuru formu, iskân raporu ustalık belgesi, oda kaydı Faaliyet konusuna göre en geç 15 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr