Kamu Hizmet Standartları

SUMBAS BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SUMBAS BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 Resmi yazı veya BelgeBaşvuru dilekçesi10 Gün
2 Dilekçe Sonucu1-Şikâyet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi Verilmesi Süresi2 Hafta
3Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması (4982 Sayılı Kanun)1-Başvuru Formu2 Hafta
4Kurumdan Emekli olduğuna dair yazı1-Dilekçe1 gün
5Encümene Havale1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi1 gün
6Encümen Kararlarının Gönderilmesi1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere Dağıtılması1 gün
7Meclis Gündeminin İlanı1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak, Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği, Toplantı Gününün Halkımıza İlanı1 gün
8Meclis Kararlarının Gönderilmesi1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı, Toplantı Tutanağının Yazımı, Onay Gerektiren Kararların Valiliğe Gönderimi3-7 Gün
9Gelen ve Giden Resmi Evrak Kaydı1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki

2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların     Kaydedilmesi

30 Dakikadan az
10 Dilekçe Kaydı1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe30 Dakikadan az
11 Nikah İşlemleri1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus kayıt örneği 3-Evlenme Beyannamesi 4-Fotoğraf 5-Sağlık Raporu 6-İzin Belgesi3 Gün (Müracaat ve nikah günü dahil)
12Telefon üzerinden gelen şikâyet ve isteklerin kaydedilip sevki işlemi1- Başvuru sahibinin telefon ve adres bilgileri30 dakikadan az

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                           İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Ayşe ESER                                                                           İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Yazı İşleri Müdürü                                                                 Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : yaziisleri@sumbas.bel.tr                                                         E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1Yol AçımıDilekçe, adres ve kroki ile müracaat edilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir.

 

30 gün
2Kaldırım YapımıDilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir.

 

30 gün
3Tüm YazışmalarMevzuatta belirtilen yönetmenliğe göre kurumumuz iç yazışma ve dış yazışmalarda kendi birim kodunu belirtmektedir.1 gün
4Yapı ruhsatı belgesi1/1000 ölçekli kroki, tapu senedi, oda belgeleri, imar çapı, belediye harçları, mimari, statik Elektrik ve tesisat projeleri ve bunlara ait oda sicil belgeleri, taahhütnameler, dilekçe 

15 gün

5Yapı Kullanma İzin BelgesiSGK İlişiksizlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi, Yapı Alım Krokisi, Harç ve Ücretler, Dilekçe 15 gün
6İmar çapıDilekçe, 1/1000 ölçekli kroki, tapu senedi, ön jeoloji rapor 1 hafta
7Şuyulandırma ,tevhit,ifraz ve ihdasDilekçe, 1/1000 ölçekli kroki, beyannameTevhid –ifraz ,ihdas 2 hafta arası şuyulandırma işlemi ise 30 gün

 

8Proje kontrolİmar çapı, mimari ve tesisat projeleri, oda belgeleri 1 hafta içinde
9Plan tadilatıŞehir plancı görüşü 1/1000 ölçekli kroki tapu senedi, dilekçe 30 gün
10Kat ittifakı ve Kat mülkiyetiTapu senedi, imar çapı, dilekçe harç makbuzları2 gün içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Fen İşleri Müdürlüğü                                                            İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Mehmet AKTUĞ                                                                   İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Fen İşleri Müdür V.                                                               Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : fenisleri@sumbas.bel.tr                                                          E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 

 

 

 

Her nevi ödeme emri ve evrak kayıt

—ihale Onay Belgesi

— Doğrudan Temin

— Üst Yazı

— Fatura

— Yolluk Belgesi

— Avans Yazısı

— Ödenek Aktarma

— Hakediş Raporu

— Teslim Tutanağı

— Ödeme Emri Belgesi

— Gelen Evrakların Kayıt ve ilgi Tutularak Cevap verilmesi

 

 

 

 

 

1 Gün

2 

İhaleler

— Teknik Şartname

— İdari Şartname

— Sözleşme

— İhale Dosyası

 

 

1 Gün

3Satın Alma Birimi— Piyasa Fiyat Araştırması

— Doğrudan Temin

 

1 Gün

4Ayniyat— Giriş – Çıkış Taşınır İşlem Fişi2 Saat
5İlan ve reklam vergisi1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-Beyanname doldurulacak

10 dakika
6Eğlence vergisi1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-Beyanname doldurulacak

10 dakika
7Emlak vergisi1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-İskan raporu

3-tapu fotokopisi

4-beyanname

10 dakika
8ÇTV vergisi1-nüfus cüzdan fotokopisi

2-iskan raporu

3-tapu fotokopisi

4-beyanname

10 dakika
9İmar harçları1-İmar müdürlüğünden tahakkuk5 dakika
10Su tahsilatı1-Aabone no5 dakika
11Harçlar1-İlgili birimden tahakkuk5 dakika
12

 

Ödeme1-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı

 

5 dakika
13

 

Ödeme1-Banka iban numarası5 dakika
14

 

Ödeme1-Vekile ödenecekse vekaletname5 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Mehmet AKTUĞ                                                                   İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Muhasebe Yetkilisi                                                                Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : malihizmetler@sumbas.bel.tr                                                  E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

SU HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1ABONE İŞLERİ1-TAPU FOTOKOPİSİ

2-KİMLİK FOTOKOPİSİ

3-YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

4-SAYAÇ FATURASI

 

1 GÜN
2TAHAKKUK İŞLERİ1-SU ABONE NUMARASI

2-ENDEKS OKUMA FİŞİ

10 DAKİKA
3TAHAKKUK İŞLERİ1-ÖZÜRLÜ İŞLEMLERİ ÇİN (ÖZÜRLÜ RAPORU)

2-KİMLİK FOTOKOPİSİ

10 DAKİKA
4AKILLI SAYAÇ KONTÖR YÜKLEME1-AKILLI KART10 DAKİKA
5TAHSİLAT İŞLEMLERİ1-BORÇ ÖDEME FATURASI5 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Su Hizmetleri Müdürlüğü                                                      İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : S. Ahmet DURMUŞCAN                                                       İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Tahsildar                                                                               Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : malihizmetler@sumbas.bel.tr                                                  E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1VİDANJÖR HİZMETİ1-VİDANJÖR TAHSİLAT MAKBUZU2 GÜN
2HAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI1-DİLEKÇE ARANMAKSIZINHAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI PROGRAM DAHİLİNDE 7 GÜNDE BİR YAPILMAKTADIR
3ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ1-DİLEKÇEİŞİN NİTELİĞİNE GÖRE 15 TAKVİM GÜNÜ

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                  İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1CENAZE DEFİNİ1-DOKTOR ONAYLI ÖLÜM RAPORU

2-FAKİR VE KİMSESİZ CENAZELERDE FAKİRLİK İL MUHABİRİ

3-ADLİ VAKALARDA SAVCILIK TUTANAĞI

4-KİMSESİZ VATANDAŞLARDA TUTANAK TUTULUR

 

 

3 SAAT

2CENAZE NAKİLİ1-DİLEKÇE

2-DOKTOR ONAYLI ÖLÜM RAPORU

2-6 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                 İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1YangınTelefon İhbarı45 Dakika
2Trafik KazasıTelefon İhbarı45 Dakika
3Afis AsmaMali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılan makbuz2 Saat
4Su BaskınıTelefon İhbarı2 Saat
5GöçükTelefon İhbarı2 Saat
6Mahsur KalmaTelefon İhbarı1 Saat
7İçme Suyu İhtiyacıTelefon İhbarı30 Dakika
8İşyeri Açma Ruhsatı (Yangın Güvenliği Kontrolü)1-İmar Raporu

2-Zabıta Raporu

3-Yangın Tüpü Faturası

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Fikret DAVUTLUOĞLU                                                       İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Memuru                                                                                Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr

SUMBAS BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1ŞikâyetDilekçe15 gün
2Yer talebiDilekçe15 gün
3TutanakEmniyet müdürlüğü tutanağı, üst yazı30 gün
4İlanİlan metni, üst yazı30 gün
5YollukFakirlik belgesi, ikametgâh, kimlik fotokopisiAynı gün
6RuhsatBaşvuru formu, iskân raporu ustalık belgesi, oda kaydıFaaliyet konusuna göre en geç 15 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri    : Zabıta Müdürlüğü                                                                İkinci Müracaat Yeri: Belediye

İsim                         : Zafer GÜLLER                                                                     İsim         : Zeki DEMİROĞLU

Unvan                     : Zabıta Memuru                                                                      Unvan     : Belediye Başkanı.

Adres                      : Sumbas Belediyesi                                                                 Adres      : Sumbas Belediyesi

Tel                           : 0328-784 8377                                                                      Tel           : 0328-784 8377

Faks                        : 0328-784 8007                                                                      Faks        : 0328-784 8007

E-Posta                   : sumbasbelediyesi@hotmail.com                                              E-Posta    : baskan@sumbas.bel.tr