Sumbas İlçesi’nde halkın temel geçim kaynakları; tarla ve bahçe ziraatı, hayvancılık, ormancılık, kamu hizmetleri ve ticari hizmetlerdir. İlçenin fiziki şartlarının bir sonucu olarak zengin alüvyal örtünün bulunduğu ova kesiminde halkın birinci derecede geçimini zirai faaliyetler oluşturmaktadır. Yükseltinin ve bitki örtüsünün artmasıyla birlikte kuzeydeki alanlarda ise hayvancılık ve ormancılık önem kazanmaktadır. 1980-2010 yılları arasında küçükbaş hayvancılığın birincil ekonomik faaliyet olduğu köylerde bu faaliyetin yerini önemli ölçüde ormancılık faaliyetleri almıştır. Bu sahalarda orman işçiliği ve orman ürünleri satımından elde edilen gelir halkın geçim kaynağı durumundadır. İkincil geçim kaynağı olarak hayvancılık, hemen her köyde yaygın faaliyettir. İlçede toplam tarım alanları içerisinde tarla alanlarının oranı % 85’dir. Tarla tarımının bahçe tarımına göre daha önemli olmasında, buğday, mısır ve yerfıstığı gibi tarla ürünlerinin getirisinin daha yüksek olmasının etkisi büyüktür. Buğday ilçenin hemen her yerinde üretilmektedir. Kuzeydeki dağlık kesimlerde kış şartlarının daha çetin geçmesi, buğdayın yerini arpa ve yulafa bırakmıştır. 1990’lı yıllardan sonra pamuk üretiminin azalmasıyla ova köylerinin en önemli geçim kaynağı yerfıstığı ve mısır olmuştur. İlçede buğdayın Mayıs sonu – Haziran başlarında hasat edilmesinin ardından mısır ve yerfıstığı ekimi yapılmaktadır. Bu ürünler yılda birden fazla kazanç elde etmek açısından elverişlidirler. Zeytin son yıllarda önemi giderek artan bir ürün durumuna gelmiştir. Sulama gerektirmediğinden ekim alanı ve ağaç sayısı yıldan yıla artmaktadır. İlçede üretilen zeytinin % 65’i yağlık, % 35’i ise sofralıktır. Zeytin üreticisi durumunda olan köyler genellikle alçak plato alanlarında bulunan köylerdir. Özellikle yüksek, eğimli ve engebeli sahalarında daha çok küçükbaş hayvancılık önem kazanırken, son yıllarda ilçe genelinde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Yöredeki hayvan varlığının % 66’sını küçükbaş, % 34’ünü sığır cinsi büyükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. İlçede sanayi faaliyetleri gelişmemiştir.